czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program obejmował m.in.:

 1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (19.02.2015, Toruń)
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2015 roku
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2015
 10. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2016 rok
 11. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2016
 12. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2016 rok
 13. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia
 14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej
 15. Przedstawienie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
 16. Przerwa ( 15 min ) na ukonstytuowanie władz Komisji Rewizyjnej
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.