czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Kryteria przyjmowania Członków Wspierających do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać firma, która spełni łącznie następujące warunki:

1. Głównym profilem działalności jest produkcja na terenie Polski rur lub kształtek z tworzyw termoplastycznych oraz posiadanie na terenie RP osobowości prawnej.

2. Wyroby oferowane przez firmę spełniają wymogi polskiego prawa (Ustawy o wyrobach budowlanych i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy).

3. Firma uzyska rekomendację przynajmniej 1/2 członków wspierających Stowarzyszenia.

4. Firma zobowiąże się do przestrzegania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia (w szczególności uchwały o zakazie stosowania stabilizatorów ołowiowych do rur PVC do wody od 1 stycznia 2007).

5. Firma wpłaci opłatę wpisową w wysokości 50.000,- zł. Na wniosek zainteresowanej firmy wysokość opłaty wpisowej może ulec zmniejszeniu w wyniku decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

6. Firma wyrazi zgodę na poddanie się audytowi, którego celem będzie sprawdzenie czy wyroby firmy spełniają wymagania polskiego prawa i uchwał Stowarzyszenia. Audyt zostanie przeprowadzony przez zespół wyłoniony przez Zarząd Stowarzyszenia. Pozytywny wynik audytu jest warunkiem przyjęcia.

7. Firma Członek Wspierający ma prawo delegowania jednego swojego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia jako przedstawiciela do Zarządu Stowarzyszenia.

Tekst jednolity z dnia 11.03.2014 r.
Uchwała nr WZ/20/2014 z dnia 11.03.2014 r.


Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.