czlonek teppfa

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Znak "Dobry Wybór"

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110, DN/OD 125, DN/OD 160, DN/od 200,  DN/OD 250, DN/OD 315, DN/OD 400

Rury ze ścianką warstwową z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i kształtki DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 630

Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i kształtki DN/OD ⌀ 160 – ⌀ 500

Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 160, 200, 250, 315, 400, 500 z wydłużonym kielichem

Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 630

Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500 z wydłużonym kielichem

Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500

Rury i kształtki o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 630

Rury i kształtki o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 630

Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 630

Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 630

Tuleje ochronne DN/OD: 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500

Tuleje ochronne: DN/ID: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 500, 700, 800, 1000, DN/OD: 110, 160, 200, 250, 315, 400

Rury z polipropylenu (PP) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji: DN 110, DN 125, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500, DN 630, DN 800

Kształtki z polipropylenu (PP) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji

Kształtki z polipropylenu (PP)

Rury o ściankach strukturalnych z polipropylenu (PP) DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 200

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, teleskopu lub stożka)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, teleskopu lub stożka)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400K (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, teleskopu lub stożka)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 425 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, teleskopu lub stożka)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 600 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego i adaptera teleskopowego)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, stożek redukcyjny)

Zbiorniki DIAMIR z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) DN 800 – DN 3000

Zbiorniki DIAMIR z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) DN 800 – DN 3000

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/ID 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/ID 100 – 1000

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/ID 200 – 1000

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/OD 110 – 400

Rury kanalizacyjne K2-Kan PP DN/ID 200 – 1000

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PE DN/ID 600 – 1200

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PE DN/ID 600 – 3000

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe teleskopowe DIAMIR 315, DIAMIR 400, DIAMIR 400K, DIAMIR 425, DIAMIR 600 (Zestaw złożony z podstawy, trzonu wznoszącego, teleskopu, zwieńczenia)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe DIAMIR 315, DIAMIR 400, DIAMIR 400K, DIAMIR 425, DIAMIR 600 (Zestaw złożony z podstawy, rury trzonowej, zwieńczenia)

Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, DIAMIR 1000 (Zestaw złożony z podstawy, trzonu wznoszącego, stożka redukującego średnicę komory z otworem włazowym, stopni złazowych lub drabiny złazowej, zwieńczenia)

Rury z polipropylenu (PP) DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 800

Rury lite z polipropylenu (PP) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji: DN 110, DN 125, DN 160, DN 200, DN 250, DN 315, DN 400, DN 500, DN 630, DN 800

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe teleskopowe DIAMIR 315, DIAMIR 400, DIAMIR 400K, DIAMIR 425, DIAMIR 600 (Zestaw złożony z podstawy, trzonu wznoszącego, teleskopu, zwieńczenia)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe DIAMIR 315, DIAMIR 400, DIAMIR 400K, DIAMIR 425, DIAMIR 600 (Zestaw złożony z podstawy, rury trzonowej, zwieńczenia)

Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, DIAMIR 1000 (Zestaw złożony z podstawy, trzonu wznoszącego, stożka redukującego średnicę komory z otworem włazowym, stopni złazowych lub drabiny złazowej, zwieńczenia)

Studzienki osadnikowe i drenarskie niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425, 600

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe teleskopowe DIAMIR 315, DIAMIR 400, DIAMIR 400K, DIAMIR 425, DIAMIR 600 (Zestaw złożony z podstawy, trzonu wznoszącego, teleskopu, zwieńczenia)

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe DIAMIR 315, DIAMIR 400, DIAMIR 400K, DIAMIR 425, DIAMIR 600 (Zestaw złożony z podstawy, rury trzonowej, zwieńczenia)

Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, DIAMIR 1000 (Zestaw złożony z podstawy, trzonu wznoszącego, stożka redukującego średnicę komory z otworem włazowym, stopni złazowych lub drabiny złazowej, zwieńczenia)

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/ID 200 – 1000

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/OD 160 – 400

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/OD 110 – 400

Rury z polipropylenu (PP) DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 800

Pokrywy z polipropylenu PP

Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/OD 110 – 1000

Zakończenia studni : właz DN 600 i właz teleskopowy DN 600

Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PP DN/ID 600 – 3000

Kształtki z polipropylenu (PP) DN/OD ⌀ 110 – ⌀ 800

Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej (PE) DN/OD 16 – DN/OD 800

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 1 DN/OD 25 – DN/OD 800

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 2/2, TYTAN Typ 2/3 DN/OD 25 – DN/OD 630

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS DN/OD 75 – DN/OD 800

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 1 DN/OD 25 – DN/OD 800

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 2/2, TYTAN Typ 2/3 DN/OD 25 – DN/OD 630

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS DN/OD 75 – DN/OD 800

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 1 DN/OD 25 – DN/OD 800

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 2/2, TYTAN Typ 2/3 DN/OD 25 – DN/OD 630

Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS DN/OD 75 – DN/OD 800

Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN 25, DN 32, DN 40, DN 50,  DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, DN 125, DN 140, DN 160, DN 180, DN 225, DN 280, DN 315, DN 400, DN 450, DN 500

Kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN/OD ⌀ 90 – ⌀ 5000

Rury do wody PE 100: DN 16, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, DN 125, DN 140, DN 160 – 800 mm

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ 1 DN/OD 25 – DN/OD 800

Rury do przesyłania wody j TYTAN Typ 2/2, TYTAN Typ 2/3 DN/OD 25 – DN/OD 630

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS DN/OD 75 – DN/OD 800

Rury do przesyłania wody (PE) TYTAN Typ 1 DN/OD 25 – DN/OD 800

Rury do przesyłania wody j TYTAN Typ 2/2, TYTAN Typ 2/3 DN/OD 25 – DN/OD 800

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS DN/OD 75 – DN/OD 800

Rury do przesyłania wody TYTAN Typ 3 DN/OD 25 – DN/OD 630

Kształtki do przesyłania wody (PE) DN/OD 90 – DN/OD 800

Kształtki segmentowe TYTAN do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej DN/OD 90 – DN/OD 800

Kształtki segmentowe do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej DN/OD 90 – DN/OD 800

Kształtki do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej DN/OD 90 – DN/OD 800

Rury z polipropylenu (PP) DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 110 do kanalizacji wewnętrznej

Kształtki z polipropylenu (PP) DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 110

Rury do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 110

Kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 110, DN 125, DN 160

Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500

Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800 (Zestaw złożony z kinety, trzonu wznoszącego, stożek redukcyjny)

Kształtki K-2 Kan DN/OD 160 – 400

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane DIAMIR DN 600 – DN 3000

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane DIAMIR DN 600 – DN 3000


Archiwum


Członkowie Stowarzyszenia