czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Branżowe stowarzyszenie TEPPFA z zadowoleniem przyjęło nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej ograniczające stosowanie ołowiu w wyrobach z PVC.

Rozporządzenie wspiera wysiłki producentów rur z PVC na rzecz stworzenia bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja Europejska, po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę Europejską, przyjęła je w dniu 3 maja, określając maksymalną zawartość ołowiu na poziomie 0,1% w wyrobach z polichlorku winylu.

Członkowie TEPPFA dobrowolnie zainicjowali proces ograniczania stosowania ołowiu w wyrobach z PVC już na początku XXI wieku. Prawie 25 lat temu skandynawscy producenci rur PVC wycofali się ze stosowania stabilizatorów na bazie ołowiu, zaś w pozostałej części Europy zastępowanie ich stabilizatorami cynkowo - wapniowymi zostało zakończone ponad 10 lat temu.

W trakcie 10-letniego okresu przejściowego zawartość ołowiu w materiale pochodzącym z recyklingu może wynosić maksymalnie 1,5%. Takie produkty muszą być odpowiednio oznakowane, a sam recyklat musi być certyfikowany.

Nowe rozporządzenie wprowadza też obowiązek recyklingu dla zawierającego ołów sztywnego PVC pochodzącego z profili i arkuszy. Firmy członkowskie TEPPFA ze szczególnym zadowoleniem przyjęły przedłużenie okresu przejściowego dla obowiązku recyklingu do końca maja 2026 roku.

Począwszy od tej daty, producenci rur nie będą już mogli wykorzystywać materiałów pochodzących z recyklingu profili i arkuszy zawierających ołów do produkcji wielowarstwowych rur PVC. Obecnie wykorzystują oni takie recyklaty głównie do produkcji wielowarstwowych rur grawitacyjnych i kanałów kablowych.

Ze względu na długą żywotność rur z tworzyw sztucznych (od 50 do ponad 100 lat), na rynku nie ma wystarczającej ilości rur PVC wycofanych z eksploatacji, aby zaspokoić obecny popyt, zatem trzyletni okres przejściowy pozwoli producentom rur zwiększyć wysiłki na rzecz rozszerzenia i zintensyfikowania już istniejących programów zbiórki wycofanych z eksploatacji rur PVC. Pozwoli to zarazem na realizację nowej strategii zrównoważonego rozwoju TEPPFA, aby utorować drogę do zwiększonego wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w nowych systemach rurowych.

Stosowanie "bezołowiowego" (<0,1%) sztywnego PVC pochodzącego z recyklingu jest wyłączone z nowego ograniczenia. Producenci rur z polichlorku winylu mogą je nadal stosować niezależnie od pochodzenia materiału i bez żadnych zobowiązań w zakresie znakowania.

Potential-PVC-pipe-image-for-EP-event-flyer-and-poster.jpg


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.