czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

 1. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu (29.11.2012, Bronisławów)
 2. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2012 r.
 3. Omówienie wykonania planu finansowego w 2012 r.
 4. Omówienie propozycji planu pracy na 2013 rok
 5. Omówienie planu finansowego na 2013 rok
 6. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2013 rok i rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
 7. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku obrad Walnego Zebrania Członków w 2013 roku.
 8. Informacja o wygaśnięciu członkostwa w PRiK
 9. Przyjęcie w skład nowych Członków Zwyczajnych PRiK
 10. Sprawy różne
 11. Ustalenie terminu następnego zebrania Zarządu.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.