czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program obejmował m.in.

 1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (11.03.2014, Toruń),
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2014 roku
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2014 (uchwała)
 10. Informacja o przyjęciu nowych członków zwyczajnych w poczet członków Stowarzyszenia
 11. Informacja o przyjęciu rezygnacji niektórych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 12. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2015 rok
 13. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2015
 14. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2015 rok
 15. Podjęcie uchwał nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia
 16. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Stowarzyszenia
 17. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej
 18. Przerwa (15 min) na ukonstytuowanie się władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.