czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

W dniu 21 lutego 2006 r. w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym między innymi:

  • Omówiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2005 r. i zatwierdzono plan działalności na rok 2006,
  • Zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowego za rok 2005,
  • Udzielono absolutorium Zarządowi,
  • Uchwalono budżet Stowarzyszenia na rok 2006,
  • Uzupełniono skład Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  • Uchwalono Regulamin Prac Zarządu,
  • Zatwierdzono logo Stowarzyszenia.
  • Opracowano Kryteria przyjmowania członków wspierających do Stowarzyszenia.
  • Wypracowano stanowisko Stowarzyszenia w zakresie udziału w dobrowolnej certyfikacji i znaku jakości wyrobów.

W trakcie Walnego Zebrania wręczono Certyfikaty Członkom Założycielom Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych.

W Walnym Zebraniu uczestniczył Redaktor Naczelny czasopisma „Przetwórstwo Tworzyw”, który scharakteryzował dwumiesięcznik, zapoznał wszystkich z jego tematyką i zaproponował współpracę ze Stowarzyszeniem. Czasopismo wydawane jest przez IPTS Metalchem w Toruniu, siedziba redakcji: Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach. Uczestnicy zebrania otrzymali egzemplarze okazowe czasopisma.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.