czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Pod koniec sierpnia bieżącego roku miała miejsce kolejna awaria kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych pod rzeką Wisłą w Warszawie.  Prezydent Trzaskowski poinformował o powołaniu zespołu ekspertów pod kierownictwem prof. Stanisława Rybickiego z Politechniki Krakowskiej dla wyjaśnienia przyczyn awarii. W mediach pojawiają się kolejne artykuły, które mają na celu przybliżyć opinii publicznej kwestie związane z budową oraz eksploatacją tego fragmentu sieci kanalizacyjnej m. Warszawy.  Tak jak w roku ubiegłym tak i teraz pojawiły się pewne przekłamania lub nieścisłości. W sumie trudno się temu dziwić, gdyż niektóre teksty pisane są przez dziennikarzy niebędących fachowcami w branży instalacyjnej.

Należy zwrócić uwagę na jeden aspekt – materiałowy. Otóż feralny odcinek rurociągu kanalizacyjnego pod dnem Wisły został wykonany z rur GRP (żywica poliestrowa wzmacniana włóknem szklanym). Pod względem właściwości materiału oraz technologii produkcji nie mogą być bezpośrednio porównywane z innymi tworzywowymi systemami przewodowymi jakie są oferowane np. z polichlorku winylu (PVC-u), polietylenu (PE) czy też polipropylenu (PP).

Dlatego też posługiwanie się zwrotem „plastik” w odniesieniu do rur GRP, w moim przekonaniu, nie jest właściwe, a przynajmniej wprowadzające w błąd i dyskredytujące inne wcześniej wspomniane tworzywa sztuczne. Takie określenie „plastik” bez podania informacji, że chodzi o GRP, które pojawiło się w ostatnim artykule p. Jacka Frączaka (businessinsider.pl) pt. „Co zdecydowało o awarii „Czajki”? Miało być nowocześnie” (z dnia 04.09.2020) można wręcz zaliczyć do czarnego PR’u. W dodatku artykuł został opatrzony zdjęciem rur polietylenowych (PE) układanych na przeprawie pontonowej, która miała miejsce w ubiegłym roku. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że rury „plastikowe” tutaj w postaci rur polietylenowych (PE), wręcz uratowały sytuację skracając czas awaryjnego zrzutu ścieków do rzeki Wisły.

W tym miejscu należy dodać, że rury tworzywowe, takie jak PVC, PE, PP i wiele innych są obecnie podstawowym materiałem do budowy sieci i instalacji sanitarnych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Rury tworzywowe znajdują również zastosowanie do renowacji istniejących rurociągów wykonanych z tzw. materiałów tradycyjnych. Trwałość systemów rurowych z tworzyw sztucznych została potwierdzona ich blisko 100-letnim okresem eksploatacji. I nie ma żadnych powodów, aby systemy tworzywowe wyprodukowane zgodnie z wymaganiami obecnych norm produktowych (PN-EN) i jakościowych były zastępowane przez inne.

Piotr Falkowski

Dyrektor Biura
Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.