czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz wybór Komisji Skrutacyjnej
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Omówienie protokołu z obrad poprzedniego Walnego Zebrania i analiza wykonania uchwał
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009 rok
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2009 i udzielenie Zarządowi absolutorium
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2010
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na rok 2010
 10. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich w 2010 roku
 11. Informacja o zmianach w Zarządzie Stowarzyszenia
 12. Sprawy różne
 13. Zamknięcie obrad

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.