czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

29 września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych w nowym składzie i z nowym Przewodniczącym - powołanym 9 sierpnia 2022 r. dr. inż. Janem Bobrowiczem.

Spotkanie otworzyła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, która przywitała nowych członków Rady. - Cieszę się, że będziemy współpracować w ramach ciała doradczego, jakim jest Rada. Jestem przekonana, że nasza współpraca przy tym ważnym projekcie będzie nam się układała pomyślnie i zaowocuje ciekawymi pomysłami.

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych odbyło się według następującego harmonogramu:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 2/2022 z posiedzenia Rady Wyrobów Budowlanych w dniu 28 kwietnia 2022 r.

3. Omówienie kwestii związanych z ryzykiem oceny wyrobów budowlanych wynikających z metody badawczej.

4. Wpływ niepewności pomiarów na ocenę i interpretację wyników badań próbek wyrobów budowlanych - omówienie zagadnienia.

Rada Wyrobów Budowlanych jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego spośród osób:

  • rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej lub
  • dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych.

Członkiem Rady Wyrobów Budowlanych jest m. in. Piotr Falkowski, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia PRiK.

Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.