czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

24 listopada br. odbyło się webinarium „Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych cz.2”

Webinarium zorganizowane przez Stowarzyszenie PRIK przy udziale Izby Gospodarczej „Wodociagi Polskie” miało na celu przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień związanych z problematyką projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Webinar kierowany zarówno do projektantów, wykonawców jak i eksploatatorów sieci przyciągnął 185 zarejestrowanych uczestników. Omówione zostały między innymi kwestie związane ze stosowaniem tworzywowych studzienek kanalizacyjnych w miejscach obciążonych ruchem drogowym, aspekty środowiskowe związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych w sieciach wod-kan oraz rolą i miejscem systemów tworzywowych do przesyłu wody i ścieków w gospodarce obiegu zamkniętego i Europejskim Zielonym Ładzie.

Kwestie dotyczące zastosowań tworzywowych studzienek kanalizacyjnych w miejscach obciążonych ruchem drogowym omówiła Mariola Błajet, Menedżer Produktu Systemy Infrastrukturalne w firmie Wavin Polska. Prelegentka jest od 2001 roku reprezentantem tej firmy w Polskim Komitecie Normalizacyjnym KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji, zaś od 2011 roku ekspertem w CEN/TC 165 / WG 10 Installation of buried pipes for gravity drain and sewer systems.

W trakcie swojej prezentacji prelegentka omówiła funkcjonalności studzienek tworzywowych oraz odpowiedziała na pytanie czy studzienki tworzywowe mogą być stosowane w obszarach obciążonych ruchem ciężkim oraz co determinuje wytrzymałe i trwałe wykonanie zwieńczeń studzienek.

Dr Przemysław Hruszka, menedżer ds. certyfikacji i normalizacji w Wavin Polska i Wavin Technology&Innovation a także Doradca Techniczny Stowarzyszenia PRiK, w prezentacji „GOZ - warunki stosowania regranulatu w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych” szeroko omówił uwarunkowania dotyczące stosowania regranulatów w ramach GOZ, ze szczególnym uwzględnieniem branży wodno – kanalizacyjnej. Uczestnicy webinarium mogli zapoznać się m. in. z warunkami dotyczącymi stosowania recyklatów zawartych w Polskich Normach dotyczących systemów z tworzyw sztucznych.

O programie Operation Clean Sweep (OCS) opowiedział Mateusz Dybiec, który od 2016 roku związany jest z firmą Pipelife, w której zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem technicznym. Program OCS jest realizacją zobowiązania branży przetwórców tworzyw sztucznych ograniczenia strat granulatu tworzyw i zapobieganiu przedostawaniu się go do środowiska.

W swojej prezentacji przedstawił sześć podstawowych działań, których celem jest osiągnięcie zerowej przemysłowej utraty tworzyw sztucznych. Zważywszy na rangę problemu, prelegent przypomniał że firmy członkowskie PRiK zobowiązały się do wdrożenia w swoich zakładach procedur programu OCS.

O tym jakie szanse ale też wyzwania niesie dla branży wodno – kanalizacyjnej Europejski Zielony Ład, mówiła Edyta Zalewska, dyrektor sprzedaży w firmie Uponor Infra. Europejski Zielony Ład to strategia, która ma na celu przekształcenie Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. Te daleko idące zmiany zostaną w Polsce sfinansowane poprzez Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). W ramach tego programu będą realizowane inwestycje w różnych obszarach. W obszarze przystosowania do zmian klimatu będzie to dostosowanie infrastruktury miejskiej oraz infrastruktury ujęć, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody pitnej do ekstremalnych stanów pogodowych.

W obszarze zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej, finansowanie będzie dotyczyło inwestycji związanych z odpowiednim oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz utrzymaniem dobrego stanu wód.

Cały zapis webinara wraz z poszczególnymi prezentacjami i nagraniami prelekcji znajduje się TUTAJ.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.