czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program obejmował m.in.:

 1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (14.03.2013, Toruń),
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2013
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 rok
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2013
 10. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2014 rok
 11. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2014
 12. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2014 rok
 13. Wybory uzupełniające do Zarządu
 14. Podjęcie uchwał nad zmianami w:
  a) Statucie Stowarzyszenia
  b) Regulaminie Pracy Zarządu
  c) Kryteriach przyjęcia nowych Członków Wspierających
 15. Sprawy różne, zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.