czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program obejmował m.in.:

 1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego Walnego Zebrania (02.03.2016, Toruń),
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w 2016 roku
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej Stowarzyszenia w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2016
 10. Informacja o przyjęciu rezygnacji członka Zarządu Stowarzyszenia oraz przyjęciu nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 11. Przedstawienie i zatwierdzenie propozycji planu działalności Stowarzyszenia na 2017 rok
 12. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich na rok 2017
 13. Przedstawienie i zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2017 rok
 14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia
 15. Przedstawienie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
 16. Sprawy inne
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków PRiK

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.