czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Sytuacja na rynku cen energii elektrycznej zmienia się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. W przypadku producentów tworzywowych systemów do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, energia elektryczna jest istotnym składnikiem kosztu w wyrobach końcowych.

Gros wytwarzanych przez ten sektor wyrobów dotyczy rur i kształtek służących zarówno do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jak i ich renowacji oraz usuwania ewentualnych awarii. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne są zaliczane do tzw. infrastruktury krytycznej kraju, zaś bezawaryjna dostawa wody pitnej oraz odprowadzanie ścieków należą do zadań o charakterze użyteczności publicznej. Według danych GUS, obecnie większość istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zbudowana jest właśnie z tworzywowych elementów sieci.

W związku z tym, Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych zaapelowało do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii o pilne włączenie producentów tworzywowych wyrobów budowlanych służących do budowy sieci wod-kan do grupy podmiotów wrażliwych objętych szczególną ochroną poprzez zabezpieczenie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla tych odbiorców.

Brak zaliczenia producentów rur do grupy podmiotów wrażliwych, a przyznanie ochrony przedsiębiorstwom małym i średnim, może doprowadzić do zachwiania konkurencyjności na rynku wyrobów budowlanych w zakresie systemów instalacyjnych. Przy tak wysokim udziale energii elektrycznej w strukturze kosztów wytwarzania tworzywowych wyrobów instalacyjnych, może nawet dojść do kuriozalnej sytuacji, gdy cena rynkowa wyrobów budowlanych pochodzących od MŚP, dla których będą gwarantowane maksymalne stawki za energię elektryczną, będzie niższa od kosztu wytworzenia podobnego wyrobu przez przedsiębiorstwo duże, które będzie zmuszone do zakupu energii elektrycznej po aktualnej cenie rynkowej.

Stowarzyszenie PRiK zwraca uwagę na fakt, iż oferta produktowa MŚP jest znacząco uboższa od rynkowej. Może to doprowadzić do sytuacji, w której niektóre instalacyjne wyroby budowlane z tworzyw sztucznych będą kilkukrotnie droższe od obecnie wytwarzanych, co będzie miało wpływ na realizowane inwestycje oraz usuwanie nieprzewidzianych awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.