czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.

 1. Przywitania członków, sprawdzenie quorum
 2. Zatwierdzenie agendy spotkania Zarządu
 3. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu (10.09.2013, Toruń)
 4. Przedstawienie wyników rozmów dotyczących poszerzenia składu Stowarzyszenia
 5. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku (do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków PRiK)
 6. Omówienie wykonania planu finansowego w 2013 roku
 7. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 r.
 8. Omówienie propozycji planu pracy na 2014 rok
 9. Przedstawienie planu finansowego na 2014 rok
 10. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2014 rok i rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
 11. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie, Regulaminie Pracy Zarządu oraz Kryteriach Przyjmowania Członków Wspierających
 12. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2014 r.
 13. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
 14. Sprawy różne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.