czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
  3. Przedstawienie wyników rozmów z przedstawicielami IGWP w sprawie znaku jakości.
  4. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych i wspierających.
  5. Omówienie i zatwierdzenie projektu uchwały na Walne Zebranie, dotyczącej opłaty recyklingowej PVC.
  6. Zatwierdzenie projektu porządku obrad Walnego Zebrania.
  7. Dyskusja w sprawie odpowiedzi na reklamę przemysłu miedziowego.
  8. Zmiany organizacyjne w Zarządzie.
  9. Ustalenie terminu następnego Posiedzenia Zarządu.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.