czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

 1. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
 2. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
 3. Przedstawienie propozycji sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku
 4. Omówienie wykonania planu finansowego w 2015 roku
 5. Omówienie propozycji planu pracy na 2016 rok
 6. Omówienie planu finansowego na 2016 rok
 7. Podjęcie uchwały przyjmującej plan działań Stowarzyszenia na 2016 rok plan finansowy na 2016 rok oraz rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków przyjęcie zaakceptowanych przez Zarząd planów
 8. Przyjęcie uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia ustalenie składki na 2016 rok
 9. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu od niektórych dotychczasowych
  członków
 10. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 11. Ustalenie i zatwierdzenie uchwałą porządku Walnego Zebrania Członków w 2016 r.
 12. Zatwierdzenie projektów uchwał na Walne Zebranie
 13. Sprawy różne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.