czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opublikował nowy zestaw norm dotyczących skrzynek rozsączających. Nowe standardy w znacznym stopniu uproszczą sytuację rynkową w Europie, którą komplikują niezliczone normy lokalne, znaki jakości i aprobaty.

– Nowy zestaw norm wypełnia lukę, umożliwiając łatwą i przejrzystą specyfikację w przetargach. Najnowsze systemy skrzynek deszczowych zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na szybkie i kontrolowane odprowadzanie wody podczas intensywnych opadów deszczu – mówi Ludo Debever, dyrektor generalny TEPPFA i przewodniczący grupy roboczej CEST (certyfikacja i standaryzacja).

Normy zostały opublikowane we właściwym czasie. Zmiany klimatu powodują, że coraz więcej lokalnych społeczności w całej Europie zmaga się ze zjawiskiem obfitych opadów deszczu.

Rynek potrzebuje zatem zrównoważonych systemów, które w kontrolowany sposób zgromadzą, przechowają i opróżnią ogromne ilości wody. Producenci rur z tworzyw sztucznych opracowali i wciąż optymalizują systemy w w zakresie skutecznego zarządzania opadami deszczu i zmniejszenia ryzyka powodzi.

Do 2009 r. rynek europejski został zalany wszelkiego rodzaju skrzynkami do infiltracji, retencji i magazynowania. Wielkość stosowanych rozwiązań wahała się od bardzo małej liczby skrzynek (0,2 m 3 ) w pojedynczym wykopie, do ogromnych układów z 20 000 skrzynek ( ca. 4 000 m 3 ) jako pojedynczy układ.

Niektóre kraje opracowały różne normy krajowe, znaki jakości, aprobaty oraz wytyczne dotyczące projektowania i instalacji. Systemy o różnych kształtach, różnych stosunkach pustych przestrzeni, różnych testach trwałości, różnych czasach wydajności, różnej odporności na obciążenie, często utrudniały projektantom, instalatorom i inwestorom decydowanie o specyfikacji i zakupie tworzywowych skrzynek na wodę deszczową.

W związku z tym stowarzyszenie TEPPFA skontaktowała się z komitetem technicznym CEN/TC 155 Plastics piping systems and ducting systems w celu zbadania możliwości ujednolicenia obecnej sytuacji w ramach normy europejskiej (EN) w zakresie infiltracji, retencji i magazynowania skrzynek do wody deszczowej.

Grupa robocza CEN / TC155 26, która zajmuje się systemami do odprowadzania wody deszczowej, ostatecznie zdecydowała się opracować jedną normę produktową i dwie normy z próbami odbiorczymi:

EN 17152-1: 2019 to nowa norma produktowa, która określa specyfikację skrzynek rozsączających  z PP i PVC-U używanych do infiltracji, retencji i magazynowania wody niezdatnej do picia (wody deszczowej). Skrzynki te są przeznaczone do montażu w gruncie.

Dwie normy z próbami odbiorczymi określają wytrzymałość na ściskanie skrzynek. EN 17151 określa długoterminową, a EN 17150 krótkotrwałą wytrzymałość na ściskanie.

Kombinacja tych trzech norm reprezentuje minimalne wymagania dla skrzynek i ujednolicony sposób testowania skrzynek używanych w podziemnych systemach infiltracji, retencji i magazynowania.

Nowy standard definiuje skrzynkę jako „termoplastyczny element w kształcie prostopadłościanu, z lub bez ścian bocznych służących do stworzenia systemu modułowego”. Definicja obejmuje otwarte struktury sieciowe z kolumnami lub bez nich; struktury plastra miodu; konstrukcje płytowe i profilowane konstrukcje płytowe. Ponadto obejmuje integralne elementy, jeśli są obecne. Zintegrowane komponenty przyczyniają się do wytrzymałości skrzynki.

Norma nie obejmuje tuneli drenażowych i skrzynek wypełnionych kruszywami.

Norma optymalizuje wykorzystanie surowców. Przy jej opracowywaniu wzięto pod uwagę wymagania gospodarki o obiegu zamkniętym postulujące większe wykorzystanie materiałów z recyklingu.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.