czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Europejskie stowarzyszenie producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych TEPPFA, ogłosiło że Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Sebastiana Bondestama (prezesa firmy Uponor Infra) na nowego przewodniczącego na okres najbliższych 2 lat.

Członkowie TEPPFA zebrali się w Brukseli 12 maja 2022 r. na pierwszym fizycznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu od czasu wybuchu pandemii COVID-19. W porządku obrad znalazło się powołanie nowego przewodniczącego, nowego skarbnika, jak również tradycyjne odnowienie mandatu Komitetu Wykonawczego.

Sebastian Bondestam posiada tytuł magistra w dziedzinie technologii druku. Swoją karierę rozpoczął w firmie TetraPak, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze na całym świecie. W 2007 r. dołączył do Grupy Uponor. W 2013 r. został powołany na stanowisko prezesa Uponor Infra. Do Komitetu Wykonawczego TEPPFA dołączył w październiku 2021 r. Jest również członkiem zarządu stowarzyszenia NPG Nordic - The Nordic Plastic Pipe Association, któremu obecnie przewodniczy.

Sebastian Bondestam

Alice Godderidge, przedstawicielka FCIO, została wybrana na nowego skarbnika TEPPFA. Alice jest dyrektorką generalną firmy Poloplast GmbH.

Członkowie TEPPFA wyrazili uznanie dotychczasowemu przewodniczącemu, Tomowi Van Gyseghemowi, za jego wkład w działalność stowarzyszenia - szczególnie za opracowanie nowej wizji i strategii - oraz Wolfgangowi Luxowi za jego pracę w roli skarbnika TEPPFA.

- Jestem zaszczycony, że powierzono mi funkcję przewodniczącego TEPPFA. Firma Uponor jest jednym z członków - założycieli TEPPFA i uczestniczyła w spotkaniu założycielskim 30 lat temu, jeszcze jako KWH Pipe. Od tego czasu Uponor aktywnie uczestniczy w działaniach TEPPFA, m.in. poprzez przewodniczenie i aktywne zaangażowanie w standaryzację, jak również w różnych grupach roboczych i aplikacyjnych. Obecnie rury z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie i infrastrukturze są uznawane za trwałe, zrównoważone i wysokowydajne rozwiązanie dla infrastruktury krytycznej i podstawowych usług dla społeczeństwa. W świetle obecnych wyzwań i możliwości dla przedstawicieli przemysłu, zwłaszcza z sektora budowlanego, wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu, kluczowe dla TEPPFA jest dostosowanie swoich działań do nowego środowiska politycznego i makroekonomicznego. W 2021 r. TEPPFA rozpoczęła nowy rozdział, skupiając się na zrównoważonym rozwoju i wprowadziła nową strategię. Cieszę się, że będę mógł wykorzystać moje doświadczenie w branży, aby wspierać członków i zarząd TEPPFA w realizacji tej nowej strategii - powiedział Sebastian Bondestam.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.