czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Polski Komitet Normalizacyjny poinformował, że normy PN-EN 17150:2019-11, PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 oraz PN-EN 17151:2019-11 zostały opublikowane i są dostępne w punktach sprzedaży PKN.

Normy zostały opracowane całkowicie z funduszy Stowarzyszenia PRiK.

Norma PN-EN 17150:2019-11

„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Metoda wyznaczania krótkotrwałej wytrzymałości na ściskanie skrzynek”

Dokument podaje metodę wyznaczenia krótkotrwałej wytrzymałości na ściskanie skrzynek wykonanych z materiałów termoplastycznych przeznaczonych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia.

Norma PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06

„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności”

Dokument, łącznie z EN 12201, Części 1 do 5, jest stosowany do systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych z polietylenu (PE) przeznaczonych do dostarczania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Jest stosowany do wykonanych z PE rur, kształtek, armatury, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów.

Norma PN-EN 17151:2019-11

„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Metoda wyznaczania długotrwałej wytrzymałości na ściskanie skrzynek”

Dokument podaje metodę badania wyznaczenia długotrwałej wytrzymałości na ściskanie w ustalonym czasie skrzynek wykonanych z materiałów termoplastycznych przeznaczonych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzydatnej do spożycia. Dokument jest stosowany dla skrzynek, które utrzymują swoje liniowe zachowanie ponad ustalony czas.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.