czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

W dniach 3-4 grudnia 2019 r. odbędzie się VI edycja Konferencji Woda. Ścieki. Osady. organizowana przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie. Jak co roku, w znakomitym gronie ekspertów i praktyków, poruszone zostaną tematy ważne dla branży, dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Konferencję rozpocznie panel poświęconym wodzie.

Upalne dni minionego lata, ale także intensywnych opadów czy powodzi, obligują do podjęcia tematu zmian klimatu i wpływu na bezpieczeństwo dostaw wody. Czy problem dotyczy przedsiębiorstw wod-kan? W trakcie panelu podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na to pytanie.

Komisja  Europejska parlamentu poprzedniej kadencji podjęła prace nad rewizją Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej aktywnie uczestniczyło w pracach Zespołu. Na konferencji przedstawiciel resortu przedstawi zakres wypracowanych zmian.

Wiodący temat drugiego dnia konferencji to ścieki i osady.

Podczas drugiego dnia konferencji przedstawione zostaną wnioski wypracowane przez uczestników warsztatów poświęconych zmianom Dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych, oraz warsztatów dot. ścieków przemysłowych. W trakcie panelu uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie jak można skutecznie rozwiązać problem zbiorników bezodpływowych. Poruszone zostaną również tematy zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, technologii usuwania zanieczyszczeń ze ścieków oczyszczanych biologicznie. Będzie też można zapoznać się z efektywnym procesem gospodarki osadowej oraz raportem o fermentacji osadów ściekowych i jej energetycznych efektach w polskich oczyszczalniach na przestrzeni 10 lat.

W tym roku partnerem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych. Pierwszego dnia konferencji referat na temat działalności Stowarzyszenia PRiK na rzecz podnoszenia jakości rur i kształtek z tworzyw sztucznych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wygłosi dyrektor biura Stowarzyszenia, pan Piotr Falkowski.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.