czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

W dniu 28 marca br. odbywa się kolejna edycja Water Folder Day. W tym roku Stowarzyszenie PRiK reprezentuje Piotr Falkowski, dyrektor Biura Stowarzyszenia, który omówi zagadnienia dotyczące wymagań formalno-prawnych i normalizacyjnych w projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodną.

- Realizacja procesu inwestycyjnego wymaga od inżyniera budownictwa nie tylko wiedzy technicznej, ale również podstawy prawnej podejmowanych działań na etapie zarówno projektowania, wykonawstwa jak i eksploatacji. Podstawą jest tutaj Prawo Budowlane oraz Prawo Wodne, które w ostatnim czasie przechodzą szereg zmian, aktualizacji i dostosowania do panujących realiów. Nie mniej ważną jest ustawa o wyrobach budowlanych oraz przedmiotowe normy i krajowe oceny techniczne - mówi Piotr Falkowski.

W ostatnim czasie międzynarodowe organizacje normalizacyjne (CEN, ISO) podjęły decyzję o unifikacji norm, aby ograniczyć ich ilość, aby ich treść była bardziej zrozumiała. Jak się sprawnie poruszać w gąszczu starych i nowych przepisów prawa i norm? Czego powinniśmy wymagać akceptując proponowane wyroby budowlane lub rozwiązania techniczne? Na jakie nowe lub aktualizowane dokumenty normatywne powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Tegoroczna edycja Water Folder Day skupia się wokół pięciu głównych bloków:

  • Blok prawny dotyczący aspektów prawnych projektowania, w tym odpowiedzialności zawodowej, bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych oraz stosowania normatywów i wytycznych technicznych.
  • Blok "odwodnienia komunikacyjne i kanalizacja deszczowa" obejmujący nowe wytyczne i nową filozofię projektowania odwodnień drogowych i kolejowych oraz kanalizacji deszczowych, a także znajdujących się przy niej urządzeń czy zbiorników, wraz z prezentacją narzędzi na platformie WaterFolder ułatwiających niezbędne obliczenia hydrologiczne oraz dobór gotowych rozwiązań technicznych;
  • Blok dedykowany zielono-niebieskiej infrastrukturze w którym zaprezentowane zostaną różne aspekty projektowania i eksploatacji rozwiązań z obszaru błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak: zielone dachy, ogrody deszczowe, czy też systemy wykorzystania wód opadowych in situ;
  • Blok GIS i technologii cyfrowych, w którym będzie mozliwość odbycia praktycznych szkoleń w obsłudze pakietów specjalistycznego oprogramowania typu GIS oraz CAD, a także zapoznania się z nowymi technologiami, które pozwalają na łatwiejsze gromadzenie danych do projektowania, opracowywania dokumentacji projektowej i jej udostępniania wykonawcom;
  • Blok eksploatacyjny obejmujący zagadnienia wydawania warunków technicznych, technologie poprawiające standard techniczny utrzymania obiektów, a także stosowanie nowoczesnych narzędzi komputerowych pozwalających na ocenę zdolności tranzytowych i retencyjnych systemów odwodnienia i planowanie zabiegów poprawiających parametry hydrauliczne sieci.

 


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.