czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Stowarzyszenie TEPPFA wezwało władze UE i państw członkowskich, aby uznały one szeroko pojęty sektor gospodarki zajmujący się zaopatrywaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, wraz z jego transgranicznymi łańcuchami dostaw, za kluczowy i istotny dla ochrony zdrowia ludzkiego swoich obywateli podczas wybuchu epidemii COVID-19.

Jak informuje Stowarzyszenie, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawidłowe funkcjonowanie systemów zaopatrywania w wodę jest „niezbędne do ochrony zdrowia ludzkiego podczas wszelkich wybuchów chorób zakaźnych, w tym wybuchu epidemii COVID-19”

Zdaniem Stowarzyszenia TEPPFA, jego członkowie powinni mieć możliwość produkowania i dostarczania potrzebnych produktów i usług. Działalność operacyjna i logistyczna producentów rur tworzywowych jest wysoce zautomatyzowana, co pozwala pracownikom wykonywać swoją pracę w wymaganych obecnie warunkach bezpieczeństwa.

Cała treść pisma TEPPFA (ang.)


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.