czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Omówienie protokołu z ostatniego spotkania Zarządu w dniu 03.12.2009 r.
 3. Współpraca z KT 140 w roku 2009 – omówienie i plan pracy na rok 2010
 4. Działalność promocyjna w 2009 roku oraz III Konferencja Techniczna w Toruniu
 5. Plan działalności promocyjnej na rok 2010
 6. Wykonanie planu finansowego w roku 2009
 7. Omówienie projektu budżetu na rok 2010, podjęcie uchwały przyjmującej plan budżetu na rok 2010
 8. Dyskusja nad wysokością składki na 2010 r.
 9. Ustalenie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków
 10. Przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków
 11. Sprawy różne.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.