czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie protokołu z poprzedniego spotkania Zarządu (5.09.2012 r., Toruń)
  3. Ostateczne informacje o VI Konferencji Technicznej
  4. Realizacja budżetu Stowarzyszenia na dzień 31.10.2012 r. i projekcja wykonania na koniec roku
  5. Wstępna propozycja budżetu Stowarzyszenia na 2013 rok
  6. Wstępny plan działania PRiK na 2013 rok
  7. Informacja o ekspertyzie kancelarii prawno-podatkowej
  8. Stan prac nad normami zharmonizowanymi
  9. Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i następnego Zarządu

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.