czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował między innymi:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołu z ostatniego Posiedzenia Zarządu.
 3. Przedstawienie wyników głosowania w CEN nad normami zharmonizowanymi i dyskusja na temat roli Stowarzyszenia we wprowadzaniu znaku CE na wyroby objęte tymi normami.
 4. Szkolenie wprowadzające na temat REACH.
 5. Powołanie zespołu wdrażającego REACH w poszczególnych firmach członkowskich.
 6. Omówienie stanu przygotowań do organizacji przez Stowarzyszenie Walnego Zebrania Teppfy.
 7. Omówienie stanu zaawansowania prac nad organizacją konferencji nt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z polipropylenu i polietylenu”.
 8. Relacja ze spotkania przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia z delegacją organizacji PVC4Pipes.
 9. Ustalenie listy firm spoza Stowarzyszenia, których wyroby mają być poddane badaniom w ramach monitoringu jakości wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
 10. Omówienie stanu zaawansowania wdrażania stabilizatorów bezołowiowych w poszczególnych firmach oraz przedstawienie odpowiedzi od Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tej sprawie.
 11. Sprawy różne.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.