czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie protokołów z ostatnich dwóch posiedzeń Zarządu (Toruń, 24.03.09 r.).
 3. Przedstawienie aktualnej sytuacji w sprawie znaku jakości.
 4. Informacja o działalności biura Stowarzyszenia w okresie I-IV.09 r.
 5. Informacja o przebiegu i wnioskach z Walnego Zgromadzenia członków Teppfy.
 6. Sprawozdanie z działalności promocyjnej Stowarzyszenia w okresie I-IV.09 r.
  – stan przygotowań do konferencji organizowanej przez PRiK,
  – dyskusja i decyzja dotycząca publikacji monografii Jansona.
 7. Dyskusja i decyzja dotycząca badań rur.
 8. Wykonanie planu finansowego Stowarzyszenia, stan na 30.04.09 r.
 9. Skreślenie z listy Członka Zwyczajnego.
 10. Omówienie praktyk dotyczących dokumentów przetargowych.
 11. Dyskusja nt. wytycznych IGWP odnośnie stosowania rur z tw. sztucznych.
 12. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.