czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Proponowany program posiedzenia obejmował m.in.:

  1. Przywitanie członków, sprawdzenie quorum
  2. Zatwierdzenie Agendy spotkania Zarządu
  3. Omówienie i akceptacja protokołu ostatniego spotkania Zarządu
  4. Akceptacja planu finansowego Stowarzyszenia na 2016 rok po zmianie wysokości składki na 2016 rok przez Walne Zebranie Członków
  5. Omówienie bieżących działań interwencyjnych PRiK i efektów działań z ubiegłego roku
  6. Przygotowania do VIII Konferencji PRiK
  7. Informacja o uroczystości 25 lecia TEPPFA i TEPPFA Forum
  8. Informacja o VIII Konferencji dla Budownictwa 4-5/04/2016
  9. Omówienie członkostwa PRiK w stowarzyszeniu PVC4Pipes.
  10. Sprawy inne

Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.