czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

W roku 2019 Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) obchodzi jubileusz 15-lecia pracy dla polskiej branży wodnokanalizacyjnej. Nasza organizacja, założona w 2004 roku zrzesza dziś najważniejszych producentów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Stowarzyszenie realizuje projekty, które propagują wiedzę na temat tych systemów wśród różnych grup odbiorców. Dzięki edukacji rośnie świadomość znaczenia jakości i kompletności stosowanych w branży rozwiązań.

Stowarzyszenie PRiK powstało z inicjatywy osób reprezentujących wiodących producentów tworzywowych rur i kształtek rurowych. Stowarzyszenie, zarejestrowane 1 grudnia 2004 r. od początku swojego istnienia ma siedzibę w Toruniu.

Głównym jego celem jest upowszechnianie tworzywowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, jako przyjaznych człowiekowi wyrobów oraz upowszechnianie informacji na temat możliwości, zasad oraz korzyści ich stosowania.

W ciągu 15 lat swojego istnienia Stowarzyszenie prowadziło i wspierało szereg prac badawczo – rozwojowych z zakresu wytwarzania, badania rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych. Od początku działalności PRiK działa na rzecz poprawy jakości i doskonalenia metod ich produkcji, w ramach grup roboczych współpracuje w celu opracowania standardów prac instalacyjnych, współdziała z innymi organizacjami na rzecz sporządzania, opracowywania i udoskonalania norm oraz innych aktów normatywnych dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie produkcji systemów tworzywowych oraz ich stosowania, wydaje oświadczenia dotyczące technicznych kwestii wytwarzania, stosowania rur i kształtek z tworzyw sztucznych,

Reprezentując środowisko producentów rur w zakresie uregulowań normalizacyjnych, Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym PKN, a w jego ramach z Komitetem Technicznym Nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych. Komitet zajmuje się normami systemowymi dotyczącymi wszystkich dziedzin zastosowań rur tworzywowych, takich jak: instalacje drenarskie, kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe i przemysłowe oraz na metody badań.

W wymiarze międzynarodowym Stowarzyszenie prowadzi współpracę z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym CEN, w ramach CEN/TC 155 Plastic piping systems and ducting systems oraz Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną ISO poprzez ISO/TC 138 Plastic pipes, fittings and valves for the transport of fluids.

Stowarzyszenie PRiK jest również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych – TEPPFA.

Istotnym elementem aktywności Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, popularyzacyjna i wydawnicza. Stowarzyszenie zainicjowało druk serii broszur technicznych mających za zadanie przybliżyć branży wodno – kanalizacyjnej zagadnienia rur z tworzyw sztucznych.

Olbrzymią rolę w popularyzacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych odegrała cyklicznie organizowana Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”, organizowana wspólnie z najpoważniejszymi partnerami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Konferencja, kierowana do branży wodno – kanalizacyjnej, corocznie skupiała wiodących producentów rur, firmy projektowe, instalacyjne, eksploatacyjne oraz przedstawicieli świata nauki.

Mimo, iż systemy wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych należą do najlepszych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, przyświecająca ich producentom idea ustawicznego podnoszenia jakości zaowocowała podjęciem przez Stowarzyszenie PRiK inicjatywy mającej na celu uhonorowanie i wyróżnienie firm spełniających wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego. Służy temu wprowadzenie Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR”.

Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” jest wyróżnieniem promocyjnym, przyznawanym przez Stowarzyszenie firmom za ich profesjonalizm w działaniu. Znak stanowi świadectwo, że przedsiębiorstwo spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego.

Ponieważ, Stowarzyszenie PRiK wśród swoich zadań statutowych na wysokim miejscu stawia działalność edukacyjną – dostarczanie i popularyzowanie najnowszej wiedzy dotyczącej rur i kształtek z tworzyw sztucznych – z tego powodu wszystkie treści opublikowane przez Stowarzyszenie, takie jak referaty wygłaszane na konferencjach, broszury techniczne, zestawienia norm itp. są ogólnodostępne na naszej stronie internetowej.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.