czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
Slider.png
Slider.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Nowe europejskie badanie dotyczące żywotności rur z tworzyw sztucznych do zastosowań ciśnieniowych i grawitacyjnych potwierdziło, że ich rzeczywisty okres trwałości może wynosić znacznie ponad 100 lat.
- Z tego znaczącego badania jasno wynika, że tam, gdzie wszystkie etapy procesu projektowania, produkcji, wykopów i warunków eksploatacji są zgodne z obecnie obowiązującymi normami EN i ISO dla rur i kształtek z tworzyw sztucznych, można oczekiwać, że rzeczywiste okresy eksploatacji będą znacznie przekraczać 100 lat. Daje to przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i właścicielom zasobów wodnych pewność, że ich inwestycje w system rur z tworzyw sztucznych będą trwać co najmniej 100 lat – skomentował wyniki badań Ludo Debever, dyrektor generalny TEPPFA.
Badanie, zatytułowane „100 lat żywotności rur z tworzyw sztucznych”, zostało przeprowadzone przez Centrum Kompetencji Polimerowych w Leoben w Austrii na zlecenie TEPPFA, Europejskiego Stowarzyszenia Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych. Jest to analiza statystyczna oparta na znaczących i niezależnie zweryfikowanych badaniach i ustaleniach z istniejącej literatury na temat oczekiwanej żywotności rur z tworzyw sztucznych i jest szczegółowo opisana na stronie internetowej TEPPFA.
Badanie dotyczyło ciśnieniowych i grawitacyjnych rur z polietylenu, polipropylenu i nieplastyfikowanego polichlorku winylu, w tym rur o gładkich i strukturalnych ściankach, do transportu wody pitnej, gazu ziemnego, ścieków i wód drenażowych. W analizie uwzględniono temperatury robocze wokół rur wynoszące maksymalnie 20°C i założono przestrzeganie współczesnych norm (głównie EN, ISO i ASTM) na wszystkich etapach produkcji, wykopów i eksploatacji. W badaniu nie uwzględniono przemysłowych systemów rurowych wykorzystywanych do transportu agresywnych mediów, ogrzewania podłogowego i stosowania materiałów innych niż pierwotne.
W oparciu o liczne referencje, w tym publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach, protokoły, raporty, normy i prezentacje konferencyjne - w większości z badaniami wykopaliskowymi rur działających przez okres do 50 lat - badanie obejmowało również 23 referencje (13 dla zastosowań ciśnieniowych, 10 dla zastosowań bezciśnieniowych) z wyraźnym stwierdzeniem 100 lat i więcej, przy użyciu różnych podejść do oceny. Wszystkie typy testów są szczegółowo opisane i w pełni przywoływane w badaniu.
W żadnej literaturze nie znaleziono doniesień o awariach ciśnieniowych lub bezciśnieniowych rur z tworzyw sztucznych, poza przypadkami nieprzestrzegania standardowych procedur produkcyjnych lub instalacyjnych. Co istotne, nie stwierdzono żadnej awarii spowodowanej starzeniem się materiału lub nieprawidłowym projektem rurociągu.


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.