czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

We wtorek 12 września br. Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz poprawy unijnych standardów jakości wody.

Posłowie chcą, aby unijne listy obserwacyjne - zawierające zestawienie substancji stwarzających znaczne ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska - były regularnie aktualizowane, aby dotrzymać kroku nowym badaniom naukowym i nowym chemikaliom.

Parlamentarzyści chcą również, aby podzbiór określonych PFAS (substancji per- i polifluoroalkilowych, znanych również jako "wieczne chemikalia"), a także PFAS ogółem (parametr obejmujący całość PFAS o maksymalnym stężeniu) zostały dodane do list zarówno dla zanieczyszczeń wód gruntowych, jak i powierzchniowych. Kilka innych substancji, w tym mikroplastik i mikroorganizmy odporne na środki przeciwdrobnoustrojowe, również powinny zostać dodane do tych wykazów, gdy tylko zostaną zidentyfikowane odpowiednie metody monitorowania.

Przyjęty raport zawiera również bardziej rygorystyczne normy dla kilku pestycydów (w tym glifosatu i atrazyny) oraz farmaceutyków. Producenci sprzedający produkty zawierające zanieczyszczające substancje chemiczne powinni pomóc w finansowaniu kosztów monitorowania, które obecnie finansowane są wyłącznie przez państwa członkowskie.

- Przegląd unijnego prawodawstwa wodnego, w tym ramowej dyrektywy wodnej i jej dwóch dyrektyw pochodnych, jest jednym z kluczowych narzędzi politycznych służących realizacji naszych zobowiązań w ramach planu działania na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń. Wzmocniona ochrona wód UE jest niezwykle ważna, zwłaszcza w kontekście coraz bardziej palącego wpływu zmian klimatycznych - w połączeniu z zanieczyszczeniami przemysłowymi i rolniczymi - na nasze zasoby słodkiej wody - powiedział po głosowaniu poseł sprawozdawca Milan Brglez.

Posłowie przyjęli raport 495 głosami za, 12 przeciw i 124 wstrzymującymi się.

pexels-pixabay-45229.jpg


Pokaż wszystkie
Posiedzenia Zarządu
Walne Zebranie

Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.