czlonek teppfa

Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

VI Konferencja techniczna

okladka 6konf malaW dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2012 r. Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRIK) zorganizowało już po raz szósty Konferencję Techniczną „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”. Tym razem uczestnicy Konferencji mieli przyjemność gościć w Hotelu Magellan w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim. Nasza Konferencja już od kilku lat odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki, zaś Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników tradycyjnie udzielają nam patronatu naukowego. Wydawnictwa: Inżynieria, Abrys oraz Instal jak co roku objęły naszą Konferencje patronatem medialnym. wszystkim patronom składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Partnerami konferencji, od początku jej istnienia, są: PVC4Pipes – organizacja producentów rur z PVC oraz PE100+ Association – stowarzyszenie wytwórców polietylenów do produkcji rur.

Konferencja zorganizowana została z myślą o odbiorcach reprezentujących szeroko pojętą branżę wodno-kanalizacyjną. Nasi goście wysłuchali licznych referatów, poświęconych szerokiemu zagadnieniu zastosowania rur z tworzyw sztucznych. Konferencję otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia PRiK Jacek Sobkowiak. Jako pierwsza wystąpiła pani prof. Wiktoria Bolkowska z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, która omówiła sytuację na rynku budowlanym, przyczyny ograniczeń wzrostu budownictwa i perspektywy jego rozwoju. Referat dotyczący PVC z recyklingu jako materiału na rury wygłosił Rafał Jankowski. Ostatni tego dnia wykład należał do Lecha Kowala, który poruszył temat bezwykopowej wymiany kanałów kanalizacyjnych modułami PE-HD. Wykład omawiał praktyczne doświadczenia wynikające z modernizacji i rozbudowy systemu odbioru ścieków w Ostrołęce. Wieczorem dla uczestników przygotowano uroczysty bankiet, w trakcie którego wystąpiła gwiazda wieczoru – kabaret Limo, a następnie kolację umilała muzyka na żywo w wykonaniu zespołu B4Band.

Dzień drugi zaczął się od wystąpienia Józefa Lewickiego omawiającego projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” jako przykładu zastosowań rur tworzywowych w dużym projekcie inwestycyjnym. Głównym celem projektu było uregulowanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie 11 gmin objętych inwestycją i dostosowanie jej do standardów określonych w dyrektywach Unii Europejskiej. Temat odwodnienia terenów i zagospodarowania wód opadowych omówił Rafał Jankowski, zaś niektórych typowych błędów w projektowaniu i montażu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych – Piotr Falkowski. W referacie tym zawarto opis wybranych błędów, które są popełniane na etapie realizacji inwestycji (montaż systemów sanitarnych) jak i późniejszej instalacji. Sesję tę zakończył Bogdan Majka, który skupił się na wybranych aspektach projektowania i eksploatacji sieci wodociągowej z PE i żeliwa sferoidalnego. celem wykładu było omówienie najważniejszych aspektów dotyczących projektowania i eksploatacji, zdaniem autora mających kluczowe znaczenie w procesie doboru systemu. Ponadto poruszono następujące zagadnienia: ograniczenie strat wody w sieciach wodociągowych (dr inż. Florian Piechurski), rury sztywne i elastyczne w Europie – porównanie własności i oddziaływania środowiskowego (Mariola Błajet), w którym to wykładzie autorka zaprezentowała wyniki pracy badawczej „Europejskie badanie wpływu na środowisko komunalnych systemów kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów”. Pan Stanisław Mokrzycki omówił praktyczne aspekty czyszczenia przewodów kanalizacyjnych, natomiast Ulrich Schülte z PE100+ Association) zaprezentował historię i właściwości tworzywa HD-PE do rur ciśnieniowych.

W trakcie ostatniej sesji Michał Czarski przedstawił Śląski Klaster Wodny jako kreatora przemian i rozwoju branży wodno-kanalizacyjnej na terenie Śląska, a dr inż. Tadeusz Rzepecki – Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie zaprezentował aktualne problemy branży wodno-kanalizacyjnej. część merytoryczną Konferencji zakończył przegląd, dr. inż. Izabeli Kruszelnickiej z Politechniki Poznańskiej, materiałów stosowanych podczas budowy sieci i instalacji wodociągowych.

W tegorocznej konferencji technicznej, na której zaprezentowano wykłady o różnorodnej tematyce związanej z rurami z tworzyw sztucznych, wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących firmy wodociągowe, instalacyjne i wykonawcze. Już teraz zapraszamy na VII Konferencję.

pdf icon  Spis referatów zawartych w materiałach konferencyjnych:

pdf icon  Zofia Bolkowska Aktualna sytuacja w budownictwie

pdf icon  Steve Tan PVC z recyklingu – materiałem do produkcji rur

pdf icon  Lech Kowal Bezwykopowa wymiana kanałów kanalizacyjnych modułami PEHD

pdf icon  Józef Lewicki Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie

pdf icon  Rafał Jankowski Odwadnianie terenów i zagospodarowanie wód deszczowych

pdf icon  Piotr Falkowski Analiza wybranych typowych błędów w projektowaniu i montażu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

pdf icon  Bogdan Majka Systemy wodociągowe z polietylenu i żeliwa sferoidalnego

pdf icon  Florian Piechurski Ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych

pdf icon  Mariola Błajet Rury sztywne i elastyczne w Europie. Porównanie własności i oddziaływania środowiskowego

pdf icon  Ulrich Schulte HDPE do rur ciśnieniowych – niekończąca się historia sukcesu

pdf icon  Michał Czarski Śląski Klaster Wodny kreatorem przemian i rozwoju

pdf icon  Tadeusz Rzepecki Branża wodno-kanalizacyjna dzisiaj – największe wyzwania

pdf icon  Izabela Kruszelnicka Budowa sieci i instalacji wodociągowych – wybrane materiały


Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.