czlonek teppfa

Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
Webinarium_Wybrane_zagadnienia_techniczne_i_normalizacyjne_nowoczesnych_rozwiza_sieci_wodocigowych_i_kanalizacyjnych_z_tworzyw_sztucznych_cz_5_1_grudnia.png
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

IV Konferencja techniczna pt. „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Tanio i na lata.”

IV KonferencjaW dniach 1-2 grudnia br. nasze Stowarzyszenie po raz czwarty zorganizowało konferencję techniczną „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych.”, tym razem z podtytułem „Tanio i na lata”. Miejscem spotkania był czterogwiazdkowy Hotel Stok w Wiśle, położonej w sercu Beskidu Śląskiego.

Tegoroczna konferencję zorganizowaliśmy wspólnie z PVC4Pipes – organizacją zrzeszającą producentów rur z polichlorku winylu oraz surowców i urządzeń do ich produkcji, a także z PE 100+ Association – stowarzyszeniem zrzeszającym wytwórców wysokojakościowych polietylenów do produkcji rur. Patronatem merytorycznym konferencję objęły, tradycyjnie już, Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Patronatów medialnych udzieliły czasopisma branżowe: „Wodociągi i Kanalizacja”, „Instal”, „Inżynieria Bezwykopowa”, „Przegląd Komunalny” oraz portal internetowy „Inżynieria.com” Miło nam również poinformować, że patronami honorowymi tegorocznej konferencji byli: Minister Gospodarki – Premier Waldemar Pawlak oraz Śląski Klaster Wodny. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękujemy.

Konferencja była adresowana głównie do przedstawicieli branży wodno-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem firm projektowych i eksploatacyjnych. Zostały na niej przedstawione referaty techniczne wielu znakomitych specjalistów. Ponadto, w wystąpieniu otwierającym konferencję, Prezes Stowarzyszenia PRiK, Pan Jacek Sobkowiak zaprezentował dwa ważne wydawnictwa, powstałe dzięki staraniom i na koszt PRiK: monografię „Rury z tworzyw sztucznych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków” Larsa-Erica Jansona oraz KNR 9-20 „Sieci kanalizacji grawitacyjnej z tworzyw sztucznych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)”. Materiały te otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.

Prezentację referatów rozpoczął prof. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej, który przedstawił istotę i podstawy metodyki doboru rozwiązań materiałowych do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce. Następnie dr Krzysztof Bortel z Instytutu IMPiB w swoim referacie omówił trwałość instalacji z tworzyw sztucznych oraz niektóre aspekty mające wpływ na długotrwałą eksploatację rurociągów.

Pan dyrektor Jan Psiuk z Wodociągów Katowickich obszernie zaprezentował doświadczenia swojej firmy w zakresie realizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej dr inż. Jan Bobrowicz przedstawił regulacje prawne oraz zmiany w przepisach, dotyczące wprowadzania wyrobów instalacyjnych do obrotu oraz ich stosowania.
Pan Bogusław Majka z Przedsiębiorstwa Kaczmarek Sp. j. przeanalizował kwestie doboru kształtek do systemów rurowych oraz zagadnienia związane ze sztywnościami obwodowymi.

Część merytoryczna pierwszego dnia konferencji zakończyła się ożywioną dyskusją. A już po krótkiej chwili odpoczynku wszyscy spotkali się w sali kongresowej Hotelu Stok na uroczystej kolacji. W jej trakcie zmieniliśmy salę restauracyjną w teatralną i zaprosiliśmy gości do udziału w przedstawieniu Teatru Jednego Mima – Ireneusza Krosnego. Jerzy Stuhr napisał o artyście: „Jest teatrem. Krosny jest sam i jest teatrem bez słowa fascynującym! Ujmującym od pierwszego gestu.” Wydaje się, że jest to najtrafniejszy opis etiud zaprezentowanych przez Artystę. Naszym zdaniem występ był po prostu rewelacyjny.

Drugi dzień konferencji rozpoczął przedstawiciel firmy Pipelife Polska, pan dr Adam Kot prezentacją zatytułowaną „Obliczenia konstrukcyjne przewodów układanych w gruncie przy użyciu oprogramowania TEPPFA”, w której przybliżył uczestnikom specjalistyczne oprogramowanie, które pozwala na obliczenia z wykorzystaniem wniosków z badań polowych TEPPFA.

Pani Mariola Błajet z firmy Wavin Metalplast – Buk w swoim wystąpieniu dokonała porównania własności sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz wykonanych z innych materiałów. Prelegentka zaprezentowała wpływ wykorzystania tworzyw termoplastycznych w systemach kanalizacyjnych na procesy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

Pan Maciej Sikorski z Ośrodka „ORGBUD – SERWIS” Sp. z o.o. szeroko omówił, wspomniany wcześniej przez Prezesa PRiK, KNR 9-20 „Sieci kanalizacji grawitacyjnej z tworzyw sztucznych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)”, powstały w wyniku nawiązanej współpracy pomiędzy firmą ORGBUD -SERWIS a naszym Stowarzyszeniem. KNR 9 – 20 może stanowić podstawę do sporządzania m. in.: kosztorysów ofertowych, szczegółowych, powykonawczych oraz rozliczeń i kontroli zużycia materiałów, planów kosztów inwestycyjnych, czy też planów dostaw materiałowych.

Dr Karol Niciński z Instytutu IMPiB poruszył temat uszczelek w systemach wodociągowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, doboru i trwałości.

Niestety z powodu utrudnień komunikacyjnych spowodowanych atakiem zimy, na konferencję nie dojechało trzech z czterech zagranicznych prelegentów, tak więc przedstawicieli współorganizatorów konferencji prezentował pan Thomas Boehm ze Stowarzyszenia PE100+ referatem o zastosowaniu rur z PE 100 w odkrywkowych kopalniach niklu.

Konferencję zakończył referat autorstwa pana Rafała Jankowskiego, a wygłoszony przez pana Piotra Mikołajczyka z firmy Poliplast, w którym porównano aspekty ekonomiczne stosowania systemów z tworzyw sztucznych z systemami wykonanymi z materiałów tradycyjnych w kanalizacji grawitacyjnej. Analiza oparta została na rzeczywistych cenach oraz średnich rabatach inwestycyjnych producentów systemów kanalizacyjnych, z tego też powodu jest ona przydatna do inwestorów, którzy finansują i eksploatują sieć kanalizacyjną.

pdf icon  Spis referatów zawartych w materiałach konferencyjnych

pdf icon  Marian Kwietniewski Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Polsce oraz problem doboru rozwiązań materiałowych do ich budowy

pdf icon  Krzysztof Bortel Trwałość instalacji z tworzyw sztucznych

pdf icon  Jan Psiuk Doświadczenia Katowickich Wodociągów SA w zakresie realizacji sieci wod-kan z tworzyw sztucznych

pdf icon  Adam Kot Wygodne narzędzie do obliczeń wytrzymałościowych – oprogramowanie TEPFFA

pdf icon  Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych

pdf icon  Mariola Błajet Sieci kanalizacyjne z tworzyw sztucznych vs. materiały inne – porównanie własności

pdf icon  Rafał Jankowski Sieci kanalizacyjne z tworzyw sztucznych vs. materiały inne – aspekt ekonomiczny

pdf icon  Maciej Sikorski Podstawy prawne wykorzystania Katalogów Nadkładów Rzeczowych (KNR-ów) przez kosztorysantów

pdf icon  Maciej Sikorski Nowy KNR 9-20 „Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych. Nieplastyfikowany polichlorek winylu,polipropylen i polietylen

pdf icon  Karol Niciński Uszczelki w systemach wodociągowych (materiały, dobór, trwałość)

pdf icon  Stephen Tan Rury PVC – doskonały wybór dla dystrybucji wody i odbioru ścieków

pdf icon  Thomas Bohm Zastosowanie rur z PE 100 w odkrywkowych kopalniach niklu

pdf icon  Christian Penu Zalety niekonwencjonalnych technik instalacji rur ciśnieniowych z HDPE

pdf icon  Jan Bobrowicz Wprowadzanie do obrotu wyrobów instalacyjnych – zmiany w przepisach prawa


Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.