czlonek teppfa

slajd 1 - Profil

Polskie Stowarzyszenie

Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych

slajd 1 - Profil
Slajd 2 - cele

Główną ideą Stowarzyszenia

jest prowadzenie działalności integrującej środowisko wytwórców rur i kształtek

Slajd 2 - cele
slajd 3 - cele

Celem Stowarzyszenia

jest upowszechnianie rur i kształtek z tworzyw sztucznych

slajd 3 - cele
slajd 4 - znak dobry wybór

Znak "Dobry Wybór"

slajd 4 - znak dobry wybór
slajd 5 - publikacje

Publikacje, informacje techniczne

Konferencje i seminaria branżowe

slajd 5 - publikacje
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

III Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Perspektywa polska i europejska”okladka 3konf

3-4 grudnia 2009 roku, w hotelu Bulwar w Toruniu, odbyła się III Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych. Perspektywa polska i europejska.”

W tym roku Stowarzyszenie PRiK zaprosiło do współpracy przy organizacji Konferencji jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko – pomorskim – jedynego w kraju producenta suspensyjnego polichlorku winylu – Anwil SA oraz organizację PVC4Pipes, zrzeszającą producentów rur z polichlorku winylu oraz surowców i urządzeń do ich produkcji.

Tegoroczną Konferencję objęli patronatem – Minister Gospodarki – Pan Waldemar Pawlak oraz Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Pan Piotr Całbecki. Tradycyjnie już, nasze coroczne spotkania, patronatem naukowym obejmują Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. W tym roku z przyjemnością powitaliśmy silna reprezentację czasopism branżowych. Patronatów medialnych udzieliły nam czasopisma: „Wodociągi i kanalizacja”, „Inżynieria Bezwykopowa”, „Przegląd Komunalny” oraz portal „inzynieria.com”

Konferencję otworzył Pan Jacek Sobkowiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia PRiK, natomiast przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odczytał list Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego skierowany do uczestników Konferencji.

W roku obecnym motywem przewodnim Konferencji było porównanie polskich i zagranicznych doświadczeń przedstawicieli branży wodno – kanalizacyjnej. Prelegenci zagraniczni przedstawili doświadczenia z użytkowania rur z tworzyw sztucznych w swoich krajach: Ingemar Bjorklund w swojej prelekcji zaprezentował dane, z których wynika, iż w Szwecji rury z tworzyw sztucznych zdobyły niemalże cały rynek, jeżeli chodzi o rurociągi ciśnieniowe zakopywane w gruncie. W Holandii, jak poinformował Gert Rabelink, sieć wodociągowa w 50% składa się z tworzyw sztucznych. Trwałość i funkcjonowanie rurociągów z PVC-U, w warunkach holenderskich, przedstawił Henk Meerman oceniając, iż w świetle aktualnych badań, przewidywana żywotność tych rurociągów przekracza okres 100 lat.

Referat Leo van Driel’a – przedstawiciela firmy certyfikującej KIWA, przybliżył uczestnikom korzyści wynikające zobowiązywania Krajowego Znaku Jakości. Sandor Aranyi zaprezentował projekt TEPPFA „Rury termoplastyczne zakopywane w gruncie”. Celami projektu były: zgromadzenie danych pomiarowych na temat rur zakopywanych w gruncie, stworzenie bazy danych w celu oceny bieżących i przyszłych metod obliczeniowych oraz przekazanie użytkownikom przejrzystego projektu pozostającego w zgodzie z możliwymi do wykonania technikami montażu.
Informacje dotyczące rozwoju polietylenowych materiałów rurowych, ich różnorodnych właściwości przekazał James McGoldrick.

Polscy prelegenci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Wygłoszone referaty wskazują, że w naszym kraju następuje sukcesywny rozwój branży kanalizacyjno – wodociągowej oraz że odnosimy już na tym polu sukcesy.

Mirosław Makuch zaprezentował największy w Polsce projekt wiertniczy w technologii HDD – podwójny rurociąg ciśnieniowy polietylenowy DN 1000 mm w Szczecinie. Ryszard Seredyn z PEWiK w Gdyni wykazał zalety stosowania rur PE 100 na przykładzie głębokowodnego kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej.
Niską awaryjność sieci wykonanych z tworzyw sztucznych w porównaniu do innych materiałów, na przykładzie Wodociągów Brodnickich, opisał Henryk Zdunkowski – długoletni dyrektor tej firmy, a praktyczne aspekty renowacji sieci wodno kanalizacyjnych przybliżył Stanisław Drzewiecki z MWiK w Bydgoszczy.
Podczas referatu przedstawiciela Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Jacka Starostki – uczestnicy Konferencji zapoznali się z systemem zagospodarowania wód opadowych w Warszawie, Maciej Sikorski z firmy Orgbud – Serwis dokonał analizy kosztów realizacji robót wodno kanalizacyjnych z materiałów z tworzyw sztucznych.

Pan Maciej Trojnarski, prezes Anwil SA, w swoim wystąpieniu przedstawił zastosowanie i perspektywy tworzyw masowych w Europie Centralnej.

Podczas uroczystej kolacji, w komfortowych warunkach Hotelu Bulwar, uczestnicy Konferencji mieli okazję dyskusji i wymiany doświadczeń, degustując wyśmienite posiłki przygotowane przez hotelowych kucharzy.

Artystycznym punktem programu był występ Katarzyny Skrzyneckiej. Artystka, z okazji urodzin, miała przyjemność wysłuchać „Sto lat” odśpiewanego gromko przez Gości.

Zwieńczeniem tegorocznej Konferencji była wycieczka do Zakładów Azotowych Anwil SA, gdzie uczestnicy zwiedzili instalację wytwórczą polichlorku winylu.

pdf icon  Spis referatów zawartych w materiałach konferencyjnych:

pdf icon  Maciej Krużewski, Andrzej Potoczek Zadania samorządu województwa na rzecz rozwoju innowacji

pdf icon  Renata Niemczyk, Maciej Sikorski Analiza kosztów realizacji robót wodno – kanalizacyjnych z materiałów z tworzyw sztucznych

pdf icon  Mirosław Makuch Największy w Polsce projekt wiertniczy w technologii HDD w Szczecinie

pdf icon  Ryszard Seredyn Rura z tworzywa jako głębokowodny kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni Dębogórze do Zatoki Puckiej

pdf icon  Henryk Zdunkowski Doświadczenia w stosowaniu rur z PVC, PP i PE

pdf icon  Andrzej Roszkowski Układanie rurociągów ciśnieniowych metodą płużenia


Członkowie Stowarzyszenia

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.